Jakich rzeczy powinni nas uczyć w szkole, a nie uczą?

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy kilkanaście lat na nauce i zdobywaniu umiejętności, które mają nam przydać się w późniejszym dorosłym życiu. Teoretycznie instytucja ta powinna umożliwiać nam zdobycie wiedzy z zakresu różnych dziedzin. Niestety szkoła nie zawsze jest nam w stanie to zapewnić, a program szkolnictwa jest w wielu przypadkach dość nieaktualny i przestarzały, nie wprowadza się również do programu nowych przedmiotów, które mogłyby pomóc rozwinąć uczniom wiele dodatkowych umiejętności i talentów.

1. Kreatywność.

Dzieci od najmłodszych lat są zaciekawione światem, szybko się uczą i przejawiają wiele twórczych talentów. Wprawdzie w programie edukacji znajdują się takie przedmioty, jak plastyka czy też muzyka, niestety przedmioty te bardzo często w szkole traktowane w sposób marginalny i pobieżny. Stawia się nacisk na naukę teorii zamiast przeprowadzać ćwiczenia praktyczne. Myślenie nieszablonowe, kreatywne nie jest pochwalane. Podstawa programowa jest stworzona w ten sposób, aby uczniowie nie wychodzili poza ustalone schematy. To wszystko później bardzo negatywnie odbija się na przyszłym dorosłym życiu. Wielu pracodawców w swoich ogłoszeniach podkreśla, że wymaga od potencjalnego pracownika kreatywności.

2. Wyrażanie swoich opinii.

Bardzo wielu uczniów i absolwentów szkoły ma problem z wyrażaniem własnych myśli i opinii. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z wielu problemów szkolnictwa jest to, że stawia ono przede wszystkim na wkuwanie na pamięć utartych formułek z podręczników, naukę definicji i teorii, co przekłada się na brak spontaniczności i prób znalezienia rozwiązanie problemu na własną rękę. W szkołach powinny być prowadzone zajęcia z retoryki, czyli publicznego przemawiania, dzięki czemu uczniowie mogliby ćwiczyć umiejętność wyrażania własnych myśli w twórczy sposób i pokonywać strach przed publicznymi występowaniem.

3. Języki obce.

Nauka języków obcych w szkole niestety jest na bardzo niskim poziomie. Wynika to nie tylko z braku chęci do nauki samych uczniów, ale z bardzo słabego przygotowania nauczycieli oraz podstawy programowej. Szkoły kładą bardzo duży nacisk na naukę przede wszystkim języka angielskiego, drugie języki traktuje się w sposób lekceważący. Nauka opiera się przede wszystkim na „wkuwaniu słówek”. Lekcje rzadko przeprowadzane w sposób ciekawy, który mógłby zachęcić uczniów do nauki czy zaangażowania w wykonywane ćwiczenia. W większości zajęcia polegają na wypełnianiu pisemnych ćwiczeń, rzadziej kładzie się nacisk na wykonywanie ćwiczeń polegających na użyciu języka w mowie, czy komunikowania się w nim. Brak praktycznych ćwiczeń ze stosowania języka obcego w mowie przekłada się na późniejsze problemy w porozumiewaniu się w nim. W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest wręcz konieczna.

4. Współpraca w grupach z innymi.

W szkole bardzo rzadko mamy do czynienia z projektami grupowymi. W większości wykonujemy zadania nastawione na osiągnięcie wyniku indywidualnego. Od szkoły podstawowej jesteśmy nakierowywani na rywalizację z innymi uczniami w celu zdobycia, jak najlepszej oceny, jak najlepszej średniej i otrzymania świadectwa z czerwonym paskiem – tzw. wyścig szczurów. Takie sytuacje w wielu młodych ludziach rodzą stres i zamiast pozytywnych wspomnień ze szkoły czują nieustanną presję, aby stać się lepszymi od swoich kolegów z ławki. Coraz częściej jednak nauczyciele decydują się na zlecenia uczniom zadań, które wymagają od nich pracy zespołowej, współpracy i wspólnemu uczeniu się od siebie nawzajem.

5. Marketing oraz zarządzanie własnymi finansami i oszczędzanie.

Jedną z najbardziej przydatnych rzeczy, która przydałaby się w dorosłym życiu wielu osobom jest nauka przedsiębiorczości i podstaw marketingu. Do momentu w którym osiągamy pełnoletniość i zaczynamy zarabiać własne pieniądze to rodzice są odpowiedzialni za cały budżet domowy i nasze utrzymanie. Większość młodych osób nie ma pojęcia na temat tego, jak powinno się rozdysponowywać pieniędzmi, a tym bardziej w jaki sposób oszczędzać i dążyć do niezależności finansowej. Kwestia pieniędzy, ich inwestowanie, kredyty i pożyczki – to wszystko wydaje się być czarną magią dla większości uczniów i absolwentów. Szkoła powinna przygotowywać młodych dorosłych do radzenia sobie w przyszłości w kwestiach finansowych i uczyć ich zaradności życiowej.
Młodzi ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, czym tak naprawdę jest marketing i w jaki sposób on działa. Nie zdają sobie także sprawy z tego, czym jest reklama i w jaki sposób producenci używają reklam, aby wpływać i manipulować potencjalnymi klientami, żeby kupili ich produkty.

Dodaj komentarz